Om Klubben

Follow us:

Email: ordf@fordonshistoriska.se

Välkommen till

Sveriges Fordonshistoriska Klubb

Om Klubben

 

SVERIGES FORDONSHISTORISKA KLUBB (SFK) är en intresseorganisation, vars syfte är att tillvarata och bevara tekniska och historiskt intressanta fordon. SFK bildades hösten 1981 och har idag drygt 400 medlemmar spridda över landet. Inom klubben återfinns landets främsta fordonshistoriska expertis, som arbetar ideellt, har många års erfarenhet av klubbliv, kontakter med myndigheter och med erfarenhet av fordonsrenovering.

Klubben ger ut en högklassig medlems tidning - BULLETINEN, som utkommer fyra gånger om året och innehåller fordonshistoriska artiklar, rally reportage med mera.

Klubbens stora, årliga återkommande arrangemang är rallyt Af Gammal God Årgång, som arrangeras i samarbete med Asa Herrgård och sträcker sig över tre dagar i augusti. I detta rally ingår också en särskild klass för äldre bilar.

Genom SFK har Du även möjlighet att teckna en förmånlig försäkring på Din veteranbil eller MC. Klubben har i samarbete med försäkringsbolaget IF tagit fram en specialförsäkring för klubbens medlemmar. Fordonet måste dock vara avsett som "samlarobjekt" och i princip vara renoverat till sånär originalskick som möjligt.

Självklart behöver Du inte ha ett veteranfordon för att bli medlem i klubben. Många medlemmar intresserar sig för modellbilar, ägnar sig åt tekniska studier eller samlar litteratur. Var och en som har ett seriöst intresse för hobbyn är välkommen att bli medlem.

Medlemsavgiften är:

Huvudmedlem 320kr / år

Familjemedlem: 70kr / år

Välkommen som medlem i Sveriges Fordonshistoriska Klubb

 

Copyright @ All Rights Reserved